Afbeelding Schadevergoeding nabestaanden vliegtuigramp MH17

Letselschade?

Letselschade Meldpunt: schade collectief claimen

Schadevergoeding nabestaanden vliegtuigramp MH17

Na alle emoties rondom de vliegtuigramp met de MH17 zullen er ongetwijfeld vragen komen over de aansprakelijkheid en de mogelijkheid voor een schadevergoeding. De Vereniging van Letselschade Advocaten waarschuwt voor benadering door buitenlandse, vaak Amerikaanse, advocaten die hoge schadevergoedingen beloven. In een gezamenlijke verklaring adviseert de belangenorganisatie nabestaanden en andere betrokkenen om zich eerst goed te laten informeren.

De LSA doet de waarschuwing op basis van ervaring met vorige vliegrampen, waarbij nabestaanden ongunstige contracten hebben getekend, met veel te hoge succes fees. Het advies is om u goed te laten voorlichten en er ook rustig de tijd voor te nemen. ‘Juridische vraagstukken hoeven nu nog niet aan de orde te komen’, meldt de LSA. ‘Het verhalen van schade of het verkrijgen van een schadevergoeding kan op een later moment in gang worden gezet.’

Kennis en ervaring vereist

Een schadevergoeding na een vliegtuigramp is een complexe zaak, omdat het internationale (verdrags-)recht van toepassing is en er vele aspecten meespelen zoals risico- en schuld aansprakelijkheid, overmacht en al dan niet gemaximeerde schadevergoeding. De behandeling van deze vraagstukken vraagt om bijzondere kennis en ervaring. Laat u daarom bijstaan door een letselschade advocaat die is aangesloten bij de specialisatievereniging LSA.

Voorlichtingsbijeenkomst

Slachtofferhulp Nederland gaat op korte termijn een voorlichtingsbijeenkomst voor nabestaanden organiseren, waarbij ook de LSA aanwezig zal zijn. Bij de vereniging hebben inmiddels tientallen letselschadeadvocaten laten weten dat ze mensen kunnen bijstaan.

Overtuigd? Sta samen sterk en meld je nu vrijblijvend aan!

Aanmelden
© Letselschade Meldpunt 2013

Aanmelden