Medische fouten; Letselschadezaak omtrent het Waterlandziekenhuis

Letselschade?

Letselschade Meldpunt: schade collectief claimen

Letselschadezaak omtrent het Waterlandziekenhuis

Dr. C. de Bruin, orthopedisch chirurg die meer dan vijfentwintig jaar werkzaam was in het Waterlandziekenhuis in Purmerend, is in 2010 in opspraak gekomen. Door medische fouten maakte de arts ruim driehonderd slachtoffers. Uit intern onderzoek, dat het Waterlandziekenhuis deed na vele klachten van patiënten, bleek dat de Bruin zonder noodzaak experimentele rugoperaties uitvoerde. Patiënten werden niet geïnformeerd over de risico’s van deze operaties, en bovendien was de Bruin niet bekwaam om de operaties uit te voeren.

De Bruin gaf patiënten van het Waterlandziekenhuis onjuiste en onvolledige informatie over hun letsel en vertelde hen dat zijn operatie de enige manier zou zijn om kwaliteit van leven te behouden. Veel patiënten zijn juist door de operatie ernstig gehandicapt geraakt. Zo werd onder andere blijvend letsel veroorzaakt door het plaatsen van schroeven in de zenuwen. Bij één patiënt was het zelfs noodzakelijk om een been te amputeren. Veel gedupeerde patiënten zijn na hun operatie in het Waterlandziekenhuis afhankelijk geraakt en hebben hulpmiddelen als een rolstoel nodig om de dag door te komen.

Afhandeling van deze letselschadezaak

Naar aanleiding van twee berispingen door het Medisch Tuchtcollege en een intern onderzoek van het Waterlandziekenhuis is Dr. de Bruin ontslagen. Het ziekenhuis heeft een steunfonds in het leven geroepen, waarmee gedupeerden de kosten voor een advocaat gedeeltelijk kunnen dekken. Hiervan kon echter slechts tijdelijk gebruik worden gemaakt. Veel slachtoffers zien op tegen de rechtsgang en de kosten die hiermee gepaard gaan. Ze voelen zich in de steek gelaten, verwachten weinig van de rechtszaak en hebben niet de energie om in hun eentje strijd te moeten leveren. Bent u als patiënt behandeld in het Waterlandziekenhuis en bent u slachtoffer geworden van de medische nalatendheid van Dr. de Bruin? Neem dan contact op met het Letselschade Meldpunt. Onze specialisten beoordelen uw zaak en helpen u bij het aansprakelijk stellen.

Overtuigd? Sta samen sterk en meld je nu vrijblijvend aan!

Aanmelden
© Letselschade Meldpunt 2013

Aanmelden