Purschuim

Letselschade?

Letselschade Meldpunt: schade collectief claimen

Letsel door PUR-schuim

PUR-schuim, wat regelmatig wordt gebruikt voor de isolatie van woningen, leidt tot ernstige gezondheidsklachten en moet daarom verboden worden als isolatiemateriaal. Deze conclusie trekt het expertisecentrum van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Bij het aanbrengen van PUR-schuim worden twee chemische componenten samengevoegd. Als het mengen verkeerd gaat, komen er chemische dampen vrij die in de ruimte blijven hangen. Deze dampen veroorzaken een allergie die een sterke afweerreactie oproept en kan leiden tot ernstige astma en eczeem. Bovendien kunnen bewoners niet langer in hun huizen blijven wonen.

Gebruik van PUR-schuim

PUR-schuim wordt veelvuldig gebruikt bij de isolatie van woningen en voor vloerisolatie. Zowel de bewoners van huizen waar deze manier van isolatie is toegepast, als de vakmannen die het PUR-schuim aanbrengen, lopen een ernstig gezondheidsrisico. Zo trekken de dampen bij vloerisolatie en kruipruimte isolatie het huis in, waar ze zorgen voor een zeer ongezond leefklimaat.
De Europese brancheorganisatie ISOPA pleit voor strengere voorschriften voor het gebruik van PUR-schuim. Volgens de medici van het Rijnstate ziekenhuis is dit niet voldoende: het isolatieschuim moet definitief worden verboden om toekomstige letselschade zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen.

Wat te doen bij klachten?

Zowel bouwvakkers als huizenbezitters kunnen klachten oplopen die terug te leiden zijn naar PUR-schuim. Voor bouwvakkers is het één en ander mogelijk, gezien het feit dat isocynaatastma een erkende beroepsziekte is. Voor huurders en huizenbezitters is echter amper wettelijke bescherming. Wij roepen slachtoffers daarom op zich bij ons te melden, met als doel het starten van een collectieve procedure om schadeloosstelling of een schadevergoeding te behalen. Hoe meer slachtoffers; hoe groter de kans van slagen bij de rechter. Al tientallen mensen met klachten hebben zich inmiddels gemeld.

Relevante berichten

“Gebruik purschuim niet langer als isolatie-materiaal”

Overtuigd? Sta samen sterk en meld je nu vrijblijvend aan!

Aanmelden
© Letselschade Meldpunt 2013

Aanmelden